Wszystkie zdjęcia prezentowane na tej stronie są własnością Krzysztofa Bożek, prawa autorskie są zastrzeżone. Publikowanie lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody autora. Bez zgody zdjęcia na tej stronie nie mogą być używane ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.